Danh Sách Nhóm

Danh sách tất cả nhóm dịch / sản xuất truyện tranh được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Tên Nhóm
Anna RioAnna Rio 112.694
Luna’s TeamLuna’s Team 1.217
Mèo ÚMèo Ú 150.371
Nguyệt Băng TeamNguyệt Băng Team 121.113
Snow pandaSnow panda 34.523
Team Lạnh LùngTeam Lạnh Lùng 14.585.104
thunghiem 0