ĐẠI TỶ TRÙNG SINH VẢ MẶT TRA NAM

ĐẠI TỶ TRÙNG SINH VẢ MẶT TRA NAM

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2022
Tổng lượt xem: 14.3K
Thể loại:

[Đại nữ chủ | Đoàn sủng | Trọng Sinh 】 Hứa Yến Yến là tiểu sư muội bình thường không có gì lạ ở Tiên Kiếm môn. Nàng đối với sư môn móc tim móc phổi lại bị coi là "huyết bao" lợi dụng, còn bị sư phụ "Bạch Nguyệt Quang" vu hãm mà chết. Sống lại một đời, nàng còn là tiểu sư muội tầm thường kia, lại đột nhiên phát hiện chỉ cần có người chém nàng, nàng sẽ đạt được máu đồng đẳng! Vì thế, nàng bắt đầu bày nát —— hắc, cho dù ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng giết không chết ta a! Anh! Lại đây!

Danh sách chương