TỔNG TÀI HUYẾT TỘC MUỐN GIAM CẦM TÔI

TỔNG TÀI HUYẾT TỘC MUỐN GIAM CẦM TÔI

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2022
Tổng lượt xem: 1.5K
Thể loại:

Học viện ma pháp ưu tú Anna trong lúc vô tình thả ra tội phạm tiên sinh bị thần minh nhốt ra. Tên tội phạm tiên sinh này lại ân tương cừu báo, muốn mạng của nàng! May mà yêu thần ma pháp làm cho hai người không thể không sống chết đi theo, tên tội phạm tiên sinh này chỉ có thể buông tha trước. Ông Phạm tội quyết định: Sau khi có được nước mắt tình yêu đích thực của Anna, cô phải giết cô ấy. Không nghĩ tới, trong "trò chơi tình yêu đích thực" này càng lún sâu, lại trở thành chính mình?!